Genesis 24:16

והנער טבת מראה מאד בתולה ואיש לא ידעה ותרד העינה ותמלא כדה ותעל׃

Gen 24:16 [Samaritan]
והנערה טובת מראה מאד בתולה ואיש לא ידעה ותרד העין ותמלא כדה ותעל׃
.

Gen 24:16 [Masoretic]
וְהַֽנַּעֲרָ טֹבַת מַרְאֶה מְאֹד בְּתוּלָה וְאִישׁ לֹא יְדָעָהּ וַתֵּרֶד הָעַיְנָה וַתְּמַלֵּא כַדָּהּ וַתָּֽעַל׃

.

Gen 24:16 [Targum Onkelos]
וְעוּלֵימְתָּא שַׁפִּירָא לְמִיחְזֵי לַחֲדָא בְּתוּלְתָּא וּגְבַר לָא יַדְעַהּ וּנְחַתַת לְעֵינָא וּמְלָת קוּלְתָהּ וּסְלֵיקַת׃
.

Gen 24:16 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 24:16 [Peshitta]
ܘܥܠܝܡܬܐ ܫܦܝܪܐ ܗܘܬ ܒܚܙܘܗܿ ܛܒ܂ ܒܬܘܠܬܐ ܕܓܒܪܐ ܠܐ ܝܕܥܗܿ܂ ܘܢܚܼܬܬ ܠܒܪܐ܂ ܘܡܠܼܬ ܩܘܠܬܗܿ ܘܣܠܩܼܬ܂
.

Gen 24:16 [Septuagint]

.

Gen 24:16 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 24:16 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.