Genesis 24:15

ויהי הוא טרם כלה לדבר והנה רבקה יצאת אשר ילדה לבתואל בן מלכה אשת נחור אחי אברהם וכדה על שכמה׃

Gen 24:15 [Samaritan]
ויהי הוא טרם כלה לדבר אל לבו והנה רבקה יצאת אשר ילדה לבתואל בן מלכה אשת נחור אחי אברהם וכדה על שכמה׃
.

Gen 24:15 [Masoretic]
וַֽיְהִי־הוּא טֶרֶם כִּלָּה לְדַבֵּר וְהִנֵּה רִבְקָה יֹצֵאת אֲשֶׁר יֻלְּדָה לִבְתוּאֵל בֶּן־מִלְכָּה אֵשֶׁת נָחֹור אֲחִי אַבְרָהָם וְכַדָּהּ עַל־שִׁכְמָֽהּ׃

.

Gen 24:15 [Targum Onkelos]
וַהֲוָה הוּא עַד לָא שֵׁיצִי לְמַלָּלָא וְהָא רִבְקָה נְפַקַת דְּאִיתְיְלֵידַת לִבְתוּאֵל בַּר מִלְכָּה אִתַּת נָחוֹר אָחוּהִי דְאַבְרָהָם וְקוּלְתָהּ עַל כַּתְפָּהּ׃
.

Gen 24:15 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 24:15 [Peshitta]
ܘܗܼܘ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܫܿܠܡ ܠܡܡܠܠܘ܂ ܘܗܐ ܪܦܩܐ ܢܦܩܼܬ ܕܐܬܝܼܠܕܬ ܠܒܬܘܐܝܠ ܒܪ ܡܼܠܟܐ ܐܢܬܬ ܢܚܘܪ ܐܚܘܗܝ ܕܐܒܪܗܡ ܘܩܘܠܬܐ ܥܠ ܟܬܦܗܿ܂
.

Gen 24:15 [Septuagint]

.

Gen 24:15 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 24:15 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.