Genesis 10:13

ומצרים ילד את לודים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתחים׃

Gen 10:13 [Samaritan]
ומצרים ילד את לודים ואת עינמים ואת להבים ואת נפתחים׃
.

Gen 10:13 [Masoretic]
וּמִצְרַיִם יָלַד אֶת־לוּדִים וְאֶת־עֲנָמִים וְאֶת־לְהָבִים וְאֶת־נַפְתֻּחִֽים׃
.

Gen 10:13 [Targum Onkelos]
וּמִצְרַיִם אוֹלֵיד יַת לוּדָאֵי וְיַת עֲנָמָאֵי וְיַת לַהָבָאֵי וְיַת נַפְתּוּחָאֵי׃
.

Gen 10:13 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 10:13 [Peshitta]
ܘܡܨܪܝܡ ܐܘܠܕ ܠܠܘܕܝܡ܂ ܘܠܝܥܒܝܡ ܘܠܠܗܒܝܡ܂ ܘܠܝܦܬܘܚܝܡ܂
.

Gen 10:13 [Septuagint]
καὶ Μεσραιμ ἐγέννησεν τοὺς Λουδιιμ καὶ τοὺς Ενεμετιιμ καὶ τοὺς Λαβιιμ καὶ τοὺς Νεφθαλιιμ

.

Gen 10:13 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 10:13 [Vulgate]
at vero Mesraim genuit Ludim et Anamim et Laabim Nepthuim

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.