Genesis 4:18

ויולד לחנוך את עירד ועירד ילד את מחיאל ומחיאל ילד את מתושאל ומתושאל ילד את למך׃

Gen 4:18 [Samaritan]
ויולד לחנוך את עירד ועירד ילד את מחיאל ומחיאל ילד את מתושאל ומתושאל ילד את למך׃

מחיאל ומחיאל = N, P, φ
מיחאל ומיחאל = B, C, I, X2

Gen 4:18 [Masoretic]
וַיִּוָּלֵד לַֽחֲנֹוךְ אֶת־עִירָד וְעִירָד יָלַד אֶת־מְחֽוּיָאֵל וּמְחִיּיָאֵל יָלַד אֶת־מְתוּשָׁאֵל וּמְתוּשָׁאֵל יָלַד אֶת־לָֽמֶךְ׃
And to Ḥanokh was born Irad, and Irad begot Meḥuyael, and Meḥiyael begot Methushael, and Methushael begot Lamekh.

Gen 4:18 [Targum Onkelos]
וְאִיתְיְלֵיד לַחֲנוֹךְ יַת עִירָד וְעִירָד אוֹלֵיד יַת מְחוּיָאֵל וּמְחִייָאֵל אוֹלֵיד יַת מְתוּשָׁאֵל וּמְתוּשָׁאֵל אוֹלֵיד יַת לֶמֶךְ:
Andto Ḥanokh was born Irad, and Irad begot Meḥuyael, and Meḥiyael begot Methu­shael, and Methushael begot Lemekh.

Gen 4:18 [Samaritan Targum]
ואתילד לחנוך ית עירד ועירד אולד ית מיהאל ומיהאל אולד ית מתושאל ומתושאל אולד ית למך:
.

Gen 4:18 [Peshitta]
ܘܐܬܝܠܕ ܠܚܢܘܟ ܥܝܕܪ܂ ܘܥܝܕܪ ܐܘܠܕ ܠܡܚܘܐܝܠ܂ ܘܡܚܘܐܝܠ ܐܘܠܕ ܠܡܬܘܫܝܠ܂ ܘܡܬܘܫܝܠ ܐܘܠܕ ܠܠܡܟ܂
And to Ḥanokh was born Irad, and Irad begot Meḥuil, and Meḥuil begot Methushail, and Methushail begot Lamekh.

Gen 4:18 [Septuagint]
ἐγεννήθη δὲ τῷ Ἑνὼχ Γαιδάδ, καὶ Γαιδάδ ἐγέννησεν τὸν Μαιήλ, καὶ Μαιήλ ἐγέννησεν τὸν Μαθουσαλά, καὶ Μαθουσαλὰ ἐγέννησεν τὸν Λάμεχ.
And to Henoch was born Gaidad, and Gaidad begot Maiel, and Maiel begot Mathusala, and Mathusala begot Lamech.

* v.l. Μαιήλ = Μαλελεήλ

Gen 4:18 [Old Latin (Vetus Latina)]
… Mathusael genuit Lamech.
… Mathusael begot Lamech.

Gen 4:18 [Vulgate]
Porro Henoch genuit Irad, et Irad genuit Maviael, et Maviael genuit Mathusael, et Mathusael genuit Lamech.
Hereafter, Henoch begot Irad, and Irad begot Maviael, and Maviael begot Mathusael, and Mathusael begot Lamech.

* v.l. Henoch = Enoch
* v.l. Maviael = Maviahel
* v.l. Mathusael = Matusahel

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.