Genesis 12:8

ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל ויט אהלה בית אל מים והעי מקדם ויבן שם מזבח ליהוה ויקרא בשם יהוה׃

Gen 12:8 [Samaritan]
ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל ויט אהלו בית אל מים והעי מקדם ויבן שם מזבח ליהוה ויקרא בשם יהוה׃
.

Gen 12:8 [Masoretic]
וַיַּעְתֵּק מִשָּׁם הָהָרָה מִקֶּדֶם לְבֵֽית־אֵל וַיֵּט אָהֳלֹה בֵּֽית־אֵל מִיָּם וְהָעַי מִקֶּדֶם וַיִּֽבֶן־שָׁם מִזְבֵּחַ לַֽיהוָה וַיִּקְרָא בְּשֵׁם יְהוָֽה׃
.

Gen 12:8 [Targum Onkelos]
וְאִסְתַּלַּק מִתַּמָּן לְטוּרָא מִמַּדְנַח לְבֵית אֵל וּפַרְסֵיהּ לְמַשְׁכְנֵיהּ בֵּית אֵל מִמַּעְרְבָא וְעַי מִמַּדִינְחָא וּבְנָא תַמָּן מַדְבְּחָא קֳדָם יְיָ וְצַלִּי בִּשְׁמָא דַּיְיָ:
.

Gen 12:8 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 12:8 [Peshitta]
ܘܫܿܢܝ ܡܢ ܬܡܿܢ ܠܛܘܪܐ܂ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܠܒܝܬ ܐܝܠ܂ ܘܢܩܼܫ ܡܫܟܢܗ ܒܝܬ ܐܝܠ ܡܢ ܡܥܪܒܐ ܘܥܝ ܡܢ ܡܕܢܚܐ܂ ܘܒܢܼܐ ܬܡܿܢ ܡܕܒܚܐ ܠܡܪܝܐ܂ ܘܩܼܪܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ܂
.

Gen 12:8 [Septuagint]
καὶ ἀπέστη ἐκεῖθεν εἰς τὸ ὄρος κατ’ ἀνατολὰς Βαιθηλ καὶ ἔστησεν ἐκεῖ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ Βαιθηλ κατὰ θάλασσαν καὶ αγγαι κατ’ ἀνατολάς καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον τῷ Κυρίῳ καὶ ἐπεκαλέσατο ἐπὶ τῷ ὀνόματι κυρίου

.

Gen 12:8 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 12:8 [Vulgate]
et inde transgrediens ad montem qui erat contra orientem Bethel tetendit ibi tabernaculum suum ab occidente habens Bethel et ab oriente Ai aedificavit quoque ibi altare Domino et invocavit nomen eius

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.