Genesis 16:1

ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הגר׃

Gen 16:1 [Samaritan]
ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הגר׃
.

Gen 16:1 [Masoretic]
וְשָׂרַי אֵשֶׁת אַבְרָם לֹא יָלְדָה לֹו וְלָהּ שִׁפְחָה מִצְרִית וּשְׁמָהּ הָגָֽר׃

.

Gen 16:1 [Targum Onkelos]
וְשָׂרַי אִיתַּת אַבְרָם לָא יְלֵידַת לֵיהּ וְלַהּ אַמְתָא מִצְרֵיתָא וּשְׁמַהּ הָגָר׃
.

Gen 16:1 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 16:1 [Peshitta]
ܘܣܪܝ ܐܢܬܬܗ ܕܐܒܪܡ ܠܐ ܝܠܼܕܬ ܠܗ܂ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܿ ܐܡܬܐ ܡܨܪܝܬܐ ܘܫܡܗܿ ܗܓܪ܂
.

Gen 16:1 [Septuagint]

.

Gen 16:1 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 16:1 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.