Genesis 23:4

גר ותושב אנכי עמכם תנו לי אחזת קבר עמכם ואקברה מתי מלפני׃

Gen 23:4 [Samaritan]
גר ותושב אנכי עמכם תנו לי אחזת קבר עמכם ואקברה את מתי מלפני׃
.

Gen 23:4 [Masoretic]
גֵּר־וְתֹושָׁב אָנֹכִי עִמָּכֶם תְּנוּ לִי אֲחֻזַּת־קֶבֶר עִמָּכֶם וְאֶקְבְּרָה מֵתִי מִלְּפָנָֽי׃

.

Gen 23:4 [Targum Onkelos]
דַּיָּיר וְתוֹתָב אֲנָא עִימְּכוֹן הַבוּ לִי אַחְסָנַת קְבוּרָא עִמְּכוֹן וְאִיְקְבַּר מִיתִי מִן קֳדָמָי׃
.

Gen 23:4 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 23:4 [Peshitta]
ܥܡܘܪܐ ܐܢܐ ܘܬܘܬܒܐ ܥܡܟܘܢ܂ ܗܒܘ ܠܝ ܝܪܬܘܬܐ ܕܩܒܪܐ ܥܡܟܘܢ܂ ܘܐܩܒܘܪ ܡܝܬܬܝ ܡܢ ܩܕܡܝ܂
.

Gen 23:4 [Septuagint]

.

Gen 23:4 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 23:4 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.