Genesis 24:45

אני טרם אכלה לדבר אל לבי והנה רבקה יצאת וכדה על שכמה ותרד העינה ותשאב ואמר אליה השקיני נא׃

Gen 24:45 [Samaritan]
אני טרם אכלה לדבר אל לבי והנה רבקה יצאת וכדה על שכמה ותרד העין ותשאב ואמר אליה השקני נא מעט מים מכדך׃
.

Gen 24:45 [Masoretic]
אֲנִי טֶרֶם אֲכַלֶּה לְדַבֵּר אֶל־לִבִּי וְהִנֵּה רִבְקָה יֹצֵאת וְכַדָּהּ עַל־שִׁכְמָהּ וַתֵּרֶד הָעַיְנָה וַתִּשְׁאָב וָאֹמַר אֵלֶיהָ הַשְׁקִינִי נָֽא׃

.

Gen 24:45 [Targum Onkelos]
אֲנָא עַד לָא שֵׁיצֵיתִי לְמַלָּלָא בְלִיבִּי וְהָא רִבְקָה נְפַקַת וְקוּלְתָהּ עַל כַּתְפַּהּ וּנְחַתַת לְעֵינָא וּמְלָת וְאָמַרִית לַהּ אַשְׁקַנִי כְעַן׃
.

Gen 24:45 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 24:45 [Peshitta]
ܘܐܢܐ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܫܿܠܡܬ ܠܡܡܠܠܘ ܒܠܒܝ܂ ܘܗܐ ܪܦܩܐ ܢܦܩܼܬ ܘܩܘܠܬܐ ܥܠ ܟܬܦܗܿ܂ ܘܢܚܬܬ ܠܥܝܢܐ ܘܡܠܼܬ܂ ܘܐܡܿܪܬ ܠܗܿ܂ ܐܫܩܐܝܢܝ ܩܠܝܠ ܡ̈ܝܐ ܡܢ ܩܘܠܬܟܝ܂
.

Gen 24:45 [Septuagint]

.

Gen 24:45 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 24:45 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.