Genesis 14:2

עשו מלחמה את ברע מלך סדם ואת ברשע מלך עמרה שנאב מלך אדמה ושמאבר מלך צביים ומלך בלע היא צער׃

Gen 14:2 [Samaritan]
עשו מלחמה את ברע מלך סדם ואת ברשע מלך עמרה ושנאב מלך אדמה ושמאבר מלך צביים ומלך בלע היא צער׃
.

* צביים v.l.  צבאים

Gen 14:2 [Masoretic]
עָשׂוּ מִלְחָמָה אֶת־בֶּרַע מֶלֶךְ סְדֹם וְאֶת־בִּרְשַׁע מֶלֶךְ עֲמֹרָה שִׁנְאָב ׀ מֶלֶךְ אַדְמָה וְשֶׁמְאֵבֶר מֶלֶךְ צְבֹיִים וּמֶלֶךְ בֶּלַע הִיא־צֹֽעַר׃

.

* [צְבֹיִים כ] (צְבֹויִים ק)

Gen 14:2 [Targum Onkelos]
עֲבַדוּ קְרָבָא עִם בֶּרַע מַלְכָּא דִּסְדוֹם וְעִם בִּרְשַׁע מַלְכָּא דַּעְמֹרָה שִׁנְאָב מַלְכָּא דְּאַדְמָה וְשֶׁמְאֶבֶר מַלְכָּא דִּצְבוֹיִים וּמַלְכָּא דְבֶלַע הִיא צוֹעַר׃
.

Gen 14:2 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 14:2 [Peshitta]
ܥܒܕܘ ܩܪܒܐ ܥܡ ܒܪܥ ܡܿܠܟܐ ܕܣܕܘܡ܂ ܘܥܡ ܒܪܫܥ ܡܿܠܟܐ ܕܥܡܘܪܐ܂ ܘܫܢܐܒ ܡܿܠܟܐ ܕܐܕܡܐ܂ ܘܫܡܐܝܪ ܡܿܠܟܐ ܕܨܒܘܐܝܡ܂ ܘܡܿܠܟܐ ܕܒܠܥ ܗܼܝ ܗܝ ܨܥܪ܂
.

Gen 14:2 [Septuagint]

.

Gen 14:2 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 14:2 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.