Genesis 15:10

ויקח לו את כל אלה ויבתר אתם בתוך ויתן איש בתרו לקראת רעהו ואת הצפר לא בתר׃

Gen 15:10 [Samaritan]
ויקח לו את כל אלה ויבתר אתם בתוך ויתן איש בתרו לקראת רעהו ואת הצפרים לא בתר׃
.

Gen 15:10 [Masoretic]
וַיִּֽקַּֽח־לֹו אֶת־כָּל־אֵלֶּה וַיְבַתֵּר אֹתָם בַּתָּוֶךְ וַיִּתֵּן אִישׁ־בִּתְרֹו לִקְרַאת רֵעֵהוּ וְאֶת־הַצִפֹּר לֹא בָתָֽר׃

.

Gen 15:10 [Targum Onkelos]
וְקָרֵיב קָדָמוֹהִי יַת כָּל אִילֵּין וּפַלֵּיג יַתְהוֹן בִּשְׁוֵי וִיהַב פַּלְגַיָא פַלַג לִקְבֵיל חַבְרֵיהּ וְיַת עוֹפָא לָא פַלֵּיג׃
.

Gen 15:10 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 15:10 [Peshitta]
ܘܢܣܼܒ ܠܗ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ܂ ܘܦܿܠܓ ܐܢܘܢ ܫܘܝܐܝܬ܂ ܘܣܡ ܗܕܡܐ ܠܘܩܒܠ ܚܒܪܗ܂ ܘܦܪܚܬܐ ܠܐ ܦܿܠܓ܂
.

Gen 15:10 [Septuagint]

.

Gen 15:10 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 15:10 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.