Genesis 15:15

ואתה תבוא אל אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה׃

Gen 15:15 [Samaritan]
ואתה תבוא אל אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה׃
.

* תקבר v.l. ותקבר

Gen 15:15 [Masoretic]
וְאַתָּה תָּבֹוא אֶל־אֲבֹתֶיךָ בְּשָׁלֹום תִּקָּבֵר בְּשֵׂיבָה טֹובָֽה׃

.

Gen 15:15 [Targum Onkelos]
וְאַתְּ תִּתְכְּנֵיש לְוַת אֲבָהָתָךְ בִּשְלָם תִּתְקְבַר בְּסֵיבוּ טָבָא׃
.

Gen 15:15 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 15:15 [Peshitta]
ܘܐܢܬ ܬܬܚܡܠ ܠܘܬ ܐ̈ܒܗܝܟ ܒܫܠܡܐ܂ ܘܬܬܩܒܪ ܒܣܝܒܘܬܐ ܛܒܬܐ܂
.

Gen 15:15 [Septuagint]

.

Gen 15:15 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 15:15 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.