Genesis 17:12

ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא׃

Gen 17:12 [Samaritan]
ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא׃
.

Gen 17:12 [Masoretic]
וּבֶן־שְׁמֹנַת יָמִים יִמֹּול לָכֶם כָּל־זָכָר לְדֹרֹתֵיכֶם יְלִיד בָּיִת וּמִקְנַת־כֶּסֶף מִכֹּל בֶּן־נֵכָר אֲשֶׁר לֹא מִֽזַּרְעֲךָ הֽוּא׃

.

Gen 17:12 [Targum Onkelos]
וּבַר תְּמַנְיָה יוֹמִין יִגְזַר לְכוֹן כָּל דְכוּרָא לְדָרֵיכוֹן יְלִיד בֵּיתָא וּזְבִין כַּסְפָּא מִכָּל בַּר עַמְמִין דְּלָא מִבְּנָךְ הוּא׃
.

Gen 17:12 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 17:12 [Peshitta]
ܘܒܪ ܬܡܢܝܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܢܓܙܘܪ ܡܢܟܘܢ ܟܠ ܕܟܪܐ ܠܕܪ̈ܝܟܘܢ܂ ܝܠܝܕ ܒܝܬܐ ܘܙܒܝܢ ܟܣܦܐ܂ ܡܢ ܟܠ ܒܪ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܕܠܐ ܗܘܼܐ ܡܢ ܙܪܥܟ܂
.

Gen 17:12 [Septuagint]

.

Gen 17:12 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 17:12 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.