Genesis 17:19

ויאמר אלהים אבל שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את שמו יצחק והקמתי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו׃

Gen 17:19 [Samaritan]
ויאמר אלהים אבל הנה שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את שמו יצחק והקמתי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו׃
.

Gen 17:19 [Masoretic]
וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֲבָל שָׂרָה אִשְׁתְּךָ יֹלֶדֶת לְךָ בֵּן וְקָרָאתָ אֶת־שְׁמֹו יִצְחָק וַהֲקִמֹתִי אֶת־בְּרִיתִי אִתֹּו לִבְרִית עֹולָם לְזַרְעֹו אַחֲרָֽיו׃

.

Gen 17:19 [Targum Onkelos]
וַאֲמַר יְיָ בְּקוּשְׁטָא שָׂרָה אִיתְּתָךְ תְּלִיד לָךְ בַּר וְתִקְרֵי יַת שְׁמֵיהּ יִצְחָק וַאָקֵים יַת קְיָמִי עִמֵּיהּ לִקְיַם עָלָם לִבְנוֹהִי בָתְרוֹהִי׃
.

Gen 17:19 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 17:19 [Peshitta]
ܘܐܡܼܪ ܐܠܗܐ ܠܐܒܪܗܡ ܫܪܝܪܐܝܬ ܣܪܐ ܐܢܬܬܟ ܝܠܕܐ ܠܟ ܒܪܐ܂ ܘܩܿܪܐ ܐܢܬ ܫܡܗ ܐܝܣܚܩ܂ ܘܐܩܝܡ ܩܝܡܝ ܥܡܗ ܠܩܝܡܐ ܕܠܥܠܡ܂ ܘܠܙܪܥܗ ܡܢ ܒܬܪܗ܂
.

Gen 17:19 [Septuagint]

.

Gen 17:19 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 17:19 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.