Genesis 17:21

ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת׃

Gen 17:21 [Samaritan]
ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת׃
.

Gen 17:21 [Masoretic]
וְאֶת־בְּרִיתִי אָקִים אֶת־יִצְחָק אֲשֶׁר תֵּלֵד לְךָ שָׂרָה לַמֹּועֵד הַזֶּה בַּשָּׁנָה הָאַחֶֽרֶת׃

.

Gen 17:21 [Targum Onkelos]
וְיַת קְיָמִי אָקִים עִם יִצְחָק דִּתְלִיד לָךְ שָׂרָה לְזִמְנָא הָדֵין בְשַׁתָּא אָחְרָנְתָּא׃
.

Gen 17:21 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 17:21 [Peshitta]
ܘܩܝܡܝ ܐܩܝܡ ܥܡ ܐܝܣܚܩ܂ ܕܬܐܠܕ ܠܟ ܣܪܐ ܠܙܒܢܐ ܗܢܐ ܠܫܢܬܐ ܐܚܪܬܐ܂
.

Gen 17:21 [Septuagint]

.

Gen 17:21 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 17:21 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.