Genesis 17:23

ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו ואת כל מקנת כספו כל זכר באנשי בית אברהם וימל את בשר ערלתם בעצם היום הזה כאשר דבר אתו אלהים׃

Gen 17:23 [Samaritan]
ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו ואת כל מקנת כספו כל זכר באנשי בית אברהם וימל את בשר ערלתם בעצם היום הזה כאשר דבר אתו אלהים׃
.

Gen 17:23 [Masoretic]
וַיִּקַּח אַבְרָהָם אֶת־יִשְׁמָעֵאל בְּנֹו וְאֵת כָּל־יְלִידֵי בֵיתֹו וְאֵת כָּל־מִקְנַת כַּסְפֹּו כָּל־זָכָר בְּאַנְשֵׁי בֵּית אַבְרָהָם וַיָּמָל אֶת־בְּשַׂר עָרְלָתָם בְּעֶצֶם הַיֹּום הַזֶּה כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר אִתֹּו אֱלֹהִֽים׃

.

Gen 17:23 [Targum Onkelos]
וּדְבַר אַבְרָהָם יַת יִשְׁמָעֵאל בְּרֵיהּ וְיַת כָּל יְלִידֵי בֵיתֵיהּ וְיַת כָּל זְבִינֵי כַסְפֵּיהּ כָּל דְּכוּרָא בְּאֵינָשֵׁי בֵּית אַבְרָהָם וּגְזַר יַת בִּסְרָא דְּעוּרְלַתְהוֹן בִּכְרַן יוֹמָא הָדֵין כְּמָא דְּמַלֵיל עִמֵּיהּ יְיָ׃
.

Gen 17:23 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 17:23 [Peshitta]
ܘܕܒܼܪ ܐܒܪܗܡ ܠܐܝܫܡܥܝܠ ܒܪܗ܂ ܘܠܟܠ ܝ̈ܠܝܕܝ ܒܝܬܗ ܘܠܟܠ ܙܒܝܢ̈ܝ ܟܣܦܗ܂ ܟܠ ܕܟܪܐ ܒܐܢܫ̈ܝ ܒܝܬ ܐܒܪܗܡ܂ ܘܓܙܼܪ ܒܣܪܐ ܕܥܘܪܠܘܬܗܘܢ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ܂ ܐܝܟ ܕܡܠܠ ܥܡܗ ܐܠܗܐ܂
.

Gen 17:23 [Septuagint]

.

Gen 17:23 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 17:23 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.