Genesis 18:28

אולי יחסרון חמשים הצדיקם חמשה התשחית בחמשה את כל העיר ויאמר לא אשחית אם אמצא שם ארבעים וחמשה׃

Gen 18:28 [Samaritan]
אולי יחסרון חמשים הצדיקם חמשה התשחית בחמשה את כל העיר ויאמר לא אשחית אם אמצא שם ארבעים וחמשה׃
.

* הצדיקם v.l. הצדיקים

Gen 18:28 [Masoretic]
אוּלַי יַחְסְרוּן חֲמִשִּׁים הַצַּדִּיקִם חֲמִשָּׁה הֲתַשְׁחִית בַּחֲמִשָּׁה אֶת־כָּל־הָעִיר וַיֹּאמֶר לֹא אַשְׁחִית אִם־אֶמְצָא שָׁם אַרְבָּעִים וַחֲמִשָּֽׁה׃

.

Gen 18:28 [Targum Onkelos]
מָא אִם יַחְסְרוּן חַמְשִׁין זַכָּאִין חַמְשָׁה הַתְחַבֵּל בְּחַמְשָׁא יַת כָּל קַרְתָּא וְאָמַר לָא אֵיחַבֵּיל אִם אַשְׁכַּח תַּמָּן אַרְבְּעִין וְחַמְשָׁה׃
.

Gen 18:28 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 18:28 [Peshitta]
ܘܐܢ ܚܣܝܪ̈ܝܢ ܡܢ ܚܡܫܝܢ ܙܕܝܩ̈ܝܢ ܚܡܫܐ܂ ܡܿܚܒܠ ܐܢܬ ܡܛܠ ܚܡܫܐ ܟܠܗܿ ܩܪܝܬܐ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܐ ܐܚܿܒܠ܂ ܐܢ ܐܫܟܚ ܬܡܿܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ܂
.

Gen 18:28 [Septuagint]

.

Gen 18:28 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 18:28 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.