Genesis 19:15

וכמו השחר עלה ויאיצו המלאכים בלוט לאמר קום קח את אשתך ואת שתי בנתיך הנמצאת פן תספה בעון העיר׃

Gen 19:15 [Samaritan]
וכמו השחר עלה ויאיצו המלאכים בלוט לאמר קום קח את אשתך ואת שתי בנתיך הנמצאות פן תספה בעון העיר׃
.

Gen 19:15 [Masoretic]
וּכְמֹו הַשַּׁחַר עָלָה וַיָּאִיצוּ הַמַּלְאָכִים בְּלֹוט לֵאמֹר קוּם קַח אֶֽת־אִשְׁתְּךָ וְאֶת־שְׁתֵּי בְנֹתֶיךָ הַנִּמְצָאֹת פֶּן־תִּסָּפֶה בַּעֲוֹן הָעִֽיר׃

.

Gen 19:15 [Targum Onkelos]
וּכְמִיסַּק צַפְרָא הֲוָה וּדְחִיקוּ מַלְאָכַיָא בְּלוֹט לְמֵימַר קוּם דְּבַר יַת אִתְּתָךְ וְיַת תַּרְתֵּין בְּנָתָךְ דְּאִשְׁתְּכַחָא מְהֵימְנָן עִמַּךְ דִּלְמָא תִלְקֵי בְּחוֹבֵי קַרְתָּא׃
.

Gen 19:15 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 19:15 [Peshitta]
ܘܟܕ ܣܠܼܩ ܫܦܪܐ܂ ܐܠܨܘܗܝ ܡܠܐ̈ܟܐ ܠܠܘܛ ܘܐܡܪ̈ܝܢ ܠܗ܂ ܩܘܡ ܕܒܼܪ ܐܢܬܬܟ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܒܢܬ̈ܟ ܕܐܫܬܟܚ ܕܠܡܐ ܬܒܠܥ ܒܚ̈ܛܗܝܗܿ ܕܩܪܝܬܐ܂
.

Gen 19:15 [Septuagint]

.

Gen 19:15 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 19:15 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.