Genesis 19:30

ויעל לוט מצוער וישב בהר ושתי בנתיו עמו כי ירא לשבת בצוער וישב במערה הוא ושתי בנתיו׃

Gen 19:30 [Samaritan]
ויעל לוט מצער וישב בהר ושתי בנתיו עמו כי ירא לשבת בצער וישב במערה הוא ושתי בנתיו עמו׃
.

Gen 19:30 [Masoretic]
וַיַּעַל לֹוט מִצֹּועַר וַיֵּשֶׁב בָּהָר וּשְׁתֵּי בְנֹתָיו עִמֹּו כִּי יָרֵא לָשֶׁבֶת בְּצֹועַר וַיֵּשֶׁב בַּמְּעָרָה הוּא וּשְׁתֵּי בְנֹתָֽיו׃

.

Gen 19:30 [Targum Onkelos]
וּסְלֵיק לוֹט מִצוֹעַר וִיתֵיב בְּטוּרָא וְתַרְתֵּין בְּנָתֵיהּ עִמֵּיהּ אֲרֵי דְחֵיל לְמִיתַּב בְּצוֹעַר וִיתֵב בִּמְעַרְתָּא הוּא וְתַרְתֵּין בְּנָתֵיהּ׃
.

Gen 19:30 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 19:30 [Peshitta]
ܘܣܠܼܩ ܠܘܛ ܡܢ ܨܥܪ܂ ܘܝܬܼܒ ܒܛܘܪܐ܂ ܗܼܘ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܒܢ̈ܬܗ ܥܡܗ܂ ܡܛܠ ܕܕܚܼܠ ܠܡܬܒ ܒܨܥܪ܂ ܘܝܬܼܒ ܒܡܥܪܬܐ ܗܼܘ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܒ̈ܢܬܗ܂
.

Gen 19:30 [Septuagint]

.

Gen 19:30 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 19:30 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.