Genesis 21:14

וישכם אברהם בבקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר שם על שכמה ואת הילד וישלחה ותלך ותתע במדבר באר שבע׃

Gen 21:14 [Samaritan]
וישכם אברהם בבקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר שם על שכמה ואת הילד וישלחה ותלך ותתע במדבר באר שבע׃
.

* שם v.l. שים

Gen 21:14 [Masoretic]
וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם ׀ בַּבֹּקֶר וַיִּֽקַּֽח־לֶחֶם וְחֵמַת מַיִם וַיִּתֵּן אֶל־הָגָר שָׂם עַל־שִׁכְמָהּ וְאֶת־הַיֶּלֶד וַֽיְשַׁלְּחֶהָ וַתֵּלֶךְ וַתֵּתַע בְּמִדְבַּר בְּאֵר שָֽׁבַע׃

.

Gen 21:14 [Targum Onkelos]
וְאַקְדֵים אַבְרָהָם בְּצַפְרָא וּנְסֵיב לַחְמָא וְרוּקְבָּא דְמַיָא וִיהַב לְהָגָר שַׁוִי עַל כַּתְפַּהּ וְיַת רָבְיָא וְשַׁלְּחַהּ וְאָזַלַת וּטְעַת בְּמַדְבַּר בְּאֵר שָׁבַע׃
.

Gen 21:14 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 21:14 [Peshitta]
ܘܩܿܕܡ ܐܒܪܗܡ ܒܨܦܪܐ܂ ܘܢܣܼܒ ܠܚܡܐ ܘܪܩܒܐ ܕܡ̈ܝܐ ܘܝܗܼܒ ܠܗܓܪ܂ ܘܣܡ ܥܠ ܟܬܦܗܿ ܘܠܛܠܝܐ܂ ܘܫܕܪܗܿ ܘܐܙܼܠܬ܂ ܘܛܥܼܬ ܒܡܕܒܪܐ ܕܒܪܫܒܥ܂
.

Gen 21:14 [Septuagint]

.

Gen 21:14 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 21:14 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.