Genesis 21:16

ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי קשת כי אמרה אל אראה במות הילד ותשב מנגד ותשא את קלה ותבך׃

Gen 21:16 [Samaritan]
ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי קשת כי אמרה אל אראה במות הילד ותשב מנגד ותשא את קולה ותבך׃
.

* הרחק v.l. הרחיקה

Gen 21:16 [Masoretic]
וַתֵּלֶךְ וַתֵּשֶׁב לָהּ מִנֶּגֶד הַרְחֵק כִּמְטַחֲוֵי קֶשֶׁת כִּי אָֽמְרָה אַל־אֶרְאֶה בְּמֹות הַיָּלֶד וַתֵּשֶׁב מִנֶּגֶד וַתִּשָּׂא אֶת־קֹלָהּ וַתֵּֽבְךְּ׃

.

Gen 21:16 [Targum Onkelos]
וְאָזָלַת וִיתֵיבַת לָהּ מִקְּבַל אַרְחֵיקַת כְּמִגַד בְּקַשְׁתָּא אֲרֵי אֲמַרַת לָא אִיחֲזֵי בְּמוֹתֵיהּ דְרָבְיָא וִיתֵיבַת מִקְבַל וְאָרֵימַת יַת קָלַהּ וּבְכָת׃
.

Gen 21:16 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 21:16 [Peshitta]
ܘܐܙܼܠܬ ܘܝܬܼܒܬ ܡܢ ܩܒܘܠ܂ ܐܪܚܩܬ ܐܝܟ ܡܫܕܐ ܒܩܫܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܡܼܪܬ ܕܠܐ ܐܚܙܐ ܒܡܘܬܗ ܕܛܠܝܐ܂ ܘܝܬܼܒܬ ܡܢ ܩܒܘܠ ܘܐܪܝܡܼܬ ܩܠܗܿ ܘܒܟܼܬ܂
.

Gen 21:16 [Septuagint]

.

Gen 21:16 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 21:16 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.