Genesis 21:2

ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר דבר אתו אלהים׃

Gen 21:2 [Samaritan]
ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר דבר אתו אלהים׃
.

Gen 21:2 [Masoretic]
וַתַּהַר וַתֵּלֶד שָׂרָה לְאַבְרָהָם בֵּן לִזְקֻנָיו לַמֹּועֵד אֲשֶׁר־דִּבֶּר אֹתֹו אֱלֹהִֽים׃

.

Gen 21:2 [Targum Onkelos]
וְעַדִּיאַת וִילֵידַת שָׂרָה לְאַבְרָהָם בַּר לְסִיבְתוֹהִי לְזִמְנָא דְּמַלֵּיל יָתֵיהּ יְיָ׃
.

Gen 21:2 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 21:2 [Peshitta]
ܘܒܛܢܼܬ ܣܪܐ ܘܝܠܕܬ ܠܐܒܪܗܡ ܒܪܐ ܠܣܝܒܘܬܗ܂ ܠܙܒܢܐ ܕܡܠܠ ܥܡܗ ܐܠܗܐ܂
.

Gen 21:2 [Septuagint]

.

Gen 21:2 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 21:2 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.