Genesis 21:23

ועתה השבעה לי באלהים הנה אם תשקר לי ולניני ולנכדי כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרתה בה׃

Gen 21:23 [Samaritan]
ועתה השבע לי באלהים הנה אם תשקר לי ולניני ולנגדי וכחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרת בה׃
.

Gen 21:23 [Masoretic]
וְעַתָּה הִשָּׁבְעָה לִּי בֵֽאלֹהִים הֵנָּה אִם־תִּשְׁקֹר לִי וּלְנִינִי וּלְנֶכְדִּי כַּחֶסֶד אֲשֶׁר־עָשִׂיתִי עִמְּךָ תַּעֲשֶׂה עִמָּדִי וְעִם־הָאָרֶץ אֲשֶׁר־גַּרְתָּה בָּֽהּ׃

.

Gen 21:23 [Targum Onkelos]
וּכְעַן קַיֵים לִי בְּמֵימְרָא דַיְיָ הָכָא דְלָא תְשַׁקַּר בִּי וּבִבְרִי וּבְבַר בְּרִי כְּטֵיבוּתָא דְעָבַדִית עִמָּךְ תַּעַבֵּד עִמִּי וְעִם אַרְעָא דְּאִיתּוֹתַבְתְּ בָּהּ׃
.

Gen 21:23 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 21:23 [Peshitta]
ܘܗܫܐ ܝܡܝ ܠܝ ܒܐܠܗܐ ܗܪܟܐ܂ ܕܠܐ ܬܕܓܠ ܒܝ ܘܒܛܘܗܡܝ ܘܒܫܪܒܬܝ ܘܐܝܟ ܛܝܒܘܬܐ ܕܥܒܿܕܬ ܥܡܟ ܥܒܼܕ ܥܡܝ܂ ܘܥܡ ܐܪܥܐ ܕܥܡܼܪܬ ܒܗܿ܂
.

Gen 21:23 [Septuagint]

.

Gen 21:23 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 21:23 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.