Genesis 22:21

את עוץ בכרו ואת בוז אחיו ואת קמואל אבי ארם׃

Gen 22:21 [Samaritan]
את עוץ בכרו ואת בוז אחיו ואת קמואל אבי ארם׃
.

Gen 22:21 [Masoretic]
אֶת־עוּץ בְּכֹרֹו וְאֶת־בּוּז אָחִיו וְאֶת־קְמוּאֵל אֲבִי אֲרָֽם׃

.

Gen 22:21 [Targum Onkelos]
יַת עוּץ בּוּכְרֵיהּ וְיַת בוּז אֲחוּהִי וְיַת קְמוּאֵל אֲבוּהִי דַאֲרָם׃
.

Gen 22:21 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 22:21 [Peshitta]
ܠܥܘܨ ܒܘܟܪܗ ܘܠܒܘܙ ܐܚܘܗܝ܂ ܘܠܩܡܘܐܝܠ ܐܒܘܗܝ ܕܐܪܡ܂
.

Gen 22:21 [Septuagint]

.

Gen 22:21 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 22:21 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.