Genesis 22:22

ואת כשד ואת חזו ואת פלדש ואת ידלף ואת בתואל׃

Gen 22:22 [Samaritan]
ואת כשד ואת חזו ואת פילדש ואת ידלף ואת בתואל׃
.

Gen 22:22 [Masoretic]
וְאֶת־כֶּשֶׂד וְאֶת־חֲזֹו וְאֶת־פִּלְדָּשׁ וְאֶת־יִדְלָף וְאֵת בְּתוּאֵֽל׃

.

Gen 22:22 [Targum Onkelos]
וְיַת כֶּשֶׂד וְיַת חֲזוֹ וְיַת פִּלְדָּשׁ וְיַת יִדְלָף וְיַת בְּתוּאֵל׃
.

Gen 22:22 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 22:22 [Peshitta]
ܘܠܟܣܪ ܘܠܚܙܘ ܘܠܦܠܪܫ ܘܠܝܪܠܦ ܘܠܒܬܘܐܝܠ܂
.

Gen 22:22 [Septuagint]

.

Gen 22:22 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 22:22 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.