Genesis 22:23

ובתואל ילד את רבקה שמנה אלה ילדה מלכה לנחור אחי אברהם׃

Gen 22:23 [Samaritan]
ובתואל הוליד את רבקה שמנה אלה ילדה מלכה לנחור אחי אברהם׃
.

Gen 22:23 [Masoretic]
וּבְתוּאֵל יָלַד אֶת־רִבְקָה שְׁמֹנָה אֵלֶּה יָלְדָה מִלְכָּה לְנָחֹור אֲחִי אַבְרָהָֽם׃

.

Gen 22:23 [Targum Onkelos]
וּבְתוּאֵל אוֹלֵיד יַת רִבְקָה תְּמַנְיָה אִלִּין יְלֵידַת מִלְכָּה לְנָחוֹר אֲחוּהִי דְאַבְרָהָם׃
.

Gen 22:23 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 22:23 [Peshitta]
ܘܒܬܘܐܝܠ ܐܘܠܕ ܠܪܦܩܐ܂ ܬܡܢܝܐ ܗܠܝܢ ܝܠܼܕܬ ܡܠܼܟܐ ܠܢܚܘܪ ܐܚܘܗܝ ܕܐܒܪܗܡ܂
.

Gen 22:23 [Septuagint]

.

Gen 22:23 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 22:23 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.