Genesis 22:9

ויבאו אל המקום אשר אמר לו האלהים ויבן שם אברהם את המזבח ויערך את העצים ויעקד את יצחק בנו וישם אתו על המזבח ממעל לעצים׃

Gen 22:9 [Samaritan]
ויבאו אל המקום אשר אמר לו האלהים ויבן שם אברהם את המזבח ויערך את העצים ויעקד את יצחק בנו וישם אתו על המזבח ממעל לעצים׃
.

Gen 22:9 [Masoretic]
וַיָּבֹאוּ אֶֽל־הַמָּקֹום אֲשֶׁר אָֽמַר־לֹו הָאֱלֹהִים וַיִּבֶן שָׁם אַבְרָהָם אֶת־הַמִּזְבֵּחַ וַֽיַּעֲרֹךְ אֶת־הָעֵצִים וַֽיַּעֲקֹד אֶת־יִצְחָק בְּנֹו וַיָּשֶׂם אֹתֹו עַל־הַמִּזְבֵּחַ מִמַּעַל לָעֵצִֽים׃

.

Gen 22:9 [Targum Onkelos]
וְאָתוֹ לְאַתְרָא דְּאָמַר לֵיהּ יְיָ וּבְנָא תַמַּן אַבְרָהָם יַת מַדְבְּחָא וְסַדַּר יַת אָעַיָא וַעֲקַד יַת יִצְחָק בְּרֵיהּ וְשַׁוִּי יָתֵיהּ עַל מַדְבְּחָא עֵיל מִן אָעַיָא׃
.

Gen 22:9 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 22:9 [Peshitta]
ܘܐܬܘ ܠܐܬܪܐ ܕܐܡܼܪ ܠܗ ܐܠܗܐ܂ ܘܒܢܼܐ ܬܡܢ ܐܒܪܗܡ ܡܕܒܚܐ܂ ܘܣܕܪ ܩܝܣ̈ܐ܂ ܘܦܟܪܗ ܠܐܝܣܚܩ ܒܪܗ܂ ܘܣܡܗ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܠܥܠ ܡܢ ܩܝ̈ܣܐ܂
.

Gen 22:9 [Septuagint]

.

Gen 22:9 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 22:9 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.