Genesis 23:17

ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבלו סביב׃

Gen 23:17 [Samaritan]
ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר על פני ממרא השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב׃
.

Gen 23:17 [Masoretic]
וַיָּקָם ׀ שְׂדֵה עֶפְרֹון אֲשֶׁר בַּמַּכְפֵּלָה אֲשֶׁר לִפְנֵי מַמְרֵא הַשָּׂדֶה וְהַמְּעָרָה אֲשֶׁר־בֹּו וְכָל־הָעֵץ אֲשֶׁר בַּשָּׂדֶה אֲשֶׁר בְּכָל־גְּבֻלֹו סָבִֽיב׃

.

Gen 23:17 [Targum Onkelos]
וְקָם חֲקַל עִפְרוֹן דִּי בְּכַפֵילְתָּא דִּקְדָם מַמְרֵא חַקְלָא וּמְעַרְתָּא דְּבֵיהּ וְכָל אִילָנֵי דִבְחַקְלָא דִבְכָל תְּחוּמֵיהּ סְחוֹר סְחוֹר׃
.

Gen 23:17 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 23:17 [Peshitta]
ܘܩܡܬ ܚܩܠܐ ܕܥܦܪܘܢ ܕܒܐܥܝܦܬܐ ܕܩܕܡ ܡܡܪܐ܂ ܚܩܠܐ ܕܡܥܪܬܐ ܘܡܥܪܬܐ ܕܒܗܿ ܘܟܠܗܘܢ ܐ̈ܝܠܢܐ ܕܒܚܩܠܐ ܕܒܬܚܘܡܐ ܟܕ ܚܕܪܐ܂
.

Gen 23:17 [Septuagint]

.

Gen 23:17 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 23:17 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.