Genesis 23:2

ותמת שרה בקרית ארבע הוא חברון בארץ כנען ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה׃

Gen 23:2 [Samaritan]
ותמת שרה בקרית הארבע אל עמק היא חברון בארץ כנען ויבא אברהם לספד לשרה ולבכותה׃
.

Gen 23:2 [Masoretic]
וַתָּמָת שָׂרָה בְּקִרְיַת אַרְבַּע הִוא חֶבְרֹון בְּאֶרֶץ כְּנָעַן וַיָּבֹא אַבְרָהָם לִסְפֹּד לְשָׂרָה וְלִבְכֹּתָֽהּ׃

.

Gen 23:2 [Targum Onkelos]
וּמִיתַת שָׂרָה בְּקִרְיַת אַרְבַּע הִיא חֶבְרוֹן בְּאַרְעָא דִכְנָעַן וְאָתָא אַבְרָהָם לְמִיסְפְּדַה לְשָׂרָה וּלְמִיבְכָּהּ׃
.

Gen 23:2 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 23:2 [Peshitta]
ܘܡܝܬܬ ܣܪܐ ܒܩܘܪܝܬ ܓܢܒܪ̈ܐ܂ ܗܼܝ ܗܼܝ ܚܒܪܘܢ ܕܒܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ܂ ܘܐܬܼܐ ܐܒܪܗܡ ܠܡܪܩܕܘ ܥܠ ܣܪܐ ܘܠܡܒܟܝܗܿ܂
.

Gen 23:2 [Septuagint]

.

Gen 23:2 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 23:2 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.