Genesis 23:9

ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו אשר בקצה שדהו בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחזת קבר׃

Gen 23:9 [Samaritan]
ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו אשר בקצה שדהו בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחזת קבר׃
.

Gen 23:9 [Masoretic]
וְיִתֶּן־לִי אֶת־מְעָרַת הַמַּכְפֵּלָה אֲשֶׁר־לֹו אֲשֶׁר בִּקְצֵה שָׂדֵהוּ בְּכֶסֶף מָלֵא יִתְּנֶנָּה לִי בְּתֹוכְכֶם לַאֲחֻזַּת־קָֽבֶר׃

.

Gen 23:9 [Targum Onkelos]
וְיִתֶּן לִי יַת מְעָרַת כָּפֵילְתָּא דְילֵיהּ דְּבִסְטַר חַקְלֵיהּ בִּכְסָף שְׁלִים יִתְּנַהּ לִי בֵּינֵיכוֹן לְאַחְסָנַת קְבוּרָא׃
.

Gen 23:9 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 23:9 [Peshitta]
ܘܢܬܠ ܠܝ ܡܥܪܬܐ ܐܥܝܦܬܐ ܕܝܠܗ ܕܒܣܛܪ ܚܩܠܗ܂ ܒܟܣܦܐ ܫܠܡܐ ܢܬܠܝܗܿ ܠܝ ܒܝܢܬܟܘܢ܂ ܠܝܘܪܬܢܐ ܕܩܒܪܐ܂
.

Gen 23:9 [Septuagint]

.

Gen 23:9 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 23:9 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.