Genesis 24:22

ויהי כאשר כלו הגמלים לשתות ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם:

Gen 24:22 [Samaritan]
ויהי כאשר כלו הגמלים לשתות ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו וישם על אפה ושני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם:
.

Gen 24:22 [Masoretic]
וַיְהִי כַּאֲשֶׁר כִּלּוּ הַגְּמַלִּים לִשְׁתֹּות וַיִּקַּח הָאִישׁ נֶזֶם זָהָב בֶּקַע מִשְׁקָלֹו וּשְׁנֵי צְמִידִים עַל־יָדֶיהָ עֲשָׂרָה זָהָב מִשְׁקָלָֽם׃

.

Gen 24:22 [Targum Onkelos]
וַהֲוָה כַּד סָפִיקוּ גַמְלַיָא לְמִשְׁתֵּי וּנְסֵיב גַּבְרָא קְדָשָׁא דְדַהֲבָא תִּקְלָא מַתְקָלֵיהּ וּתְרֵין שֵׁירִין עַל יְדָהָא מַתְקַל עַשַׂר סִלְעִין דַּהֲבָא מַתְקַלְהוֹן׃
.

Gen 24:22 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 24:22 [Peshitta]
ܘܟܕ ܓܡܿܪܘ ܓܡ̈ܠܐ ܠܡܫܬܐ܂ ܢܣܼܒ ܥܒܼܕܐ ܩܕܫܼܐ ܕܕܗܒܐ ܡܬܩܠܐ ܡܬܩܠܗ܂ ܘܬܪ̈ܝܢ ܫܐܪ̈ܝܢ ܥܠ ܐܝ̈ܕܝܗܿ܂ ܡܢ ܥܣܪܐ ܕܕܗܒܐ ܡܬܩܠܗܘܢ܂
.

Gen 24:22 [Septuagint]

.

Gen 24:22 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 24:22 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.