Genesis 24:23

ויאמר בת מי את הגידי נא לי היש בית אביך מקום לנו ללין׃

Gen 24:23 [Samaritan]
ויאמר בת מי אתי הגידי נא לי היש בבית אביך מקום לנו ללין׃
.

Gen 24:23 [Masoretic]
וַיֹּאמֶר בַּת־מִי אַתְּ הַגִּידִי נָא לִי הֲיֵשׁ בֵּית־אָבִיךְ מָקֹום לָנוּ לָלִֽין׃

.

Gen 24:23 [Targum Onkelos]
וְאָמַר בַּת מַן אַתְּ חַוָא כְעַן לִי הֲאִית בֵּית אֲבוּיִיךְ אֲתַר כָּשַׁר לָנָא לִמְבָּת׃
.

Gen 24:23 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 24:23 [Peshitta]
ܘܐܡܼܪ ܠܗܿ܂ ܒܪܬ ܡܿܢ ܐܢܬܝ ܚܘܐܝܢܝ܂ ܐܢ ܐܝܬ ܠܢ ܐܬܪܐ ܒܝܬ ܐܒܘܟܝ ܠܡܒܬ܂
.

Gen 24:23 [Septuagint]

.

Gen 24:23 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 24:23 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.