Genesis 24:25

ותאמר אליו גם תבן גם מספוא רב עמנו גם מקום ללון׃

Gen 24:25 [Samaritan]
ותאמר אליו גם תבן גם מספה רב עמנו וגם מקום ללין׃
.

Gen 24:25 [Masoretic]
וַתֹּאמֶר אֵלָיו גַּם־תֶּבֶן גַּם־מִסְפֹּוא רַב עִמָּנוּ גַּם־מָקֹום לָלֽוּן׃

.

Gen 24:25 [Targum Onkelos]
וְאָמַרַת לֵיהּ אַף תִּיבְנָא אַף כִּיסְתָא סַגִּי עִמָּנָא אַף אֲתַר כָּשַׁר לִמְבָּת׃
.

Gen 24:25 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 24:25 [Peshitta]
ܘܐܡܼܪܬ ܠܗ܂ ܘܐܦ ܬܒܢܐ ܘܐܦ ܟܣܬܐ ܣܓܝ ܠܢ܂ ܘܐܦ ܐܬܪܐ ܠܡܒܬ܂
.

Gen 24:25 [Septuagint]

.

Gen 24:25 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 24:25 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.