Genesis 24:36

ותלד שרה אשת אדני בן לאדני אחרי זקנתה ויתן לו את כל אשר לו׃

Gen 24:36 [Samaritan]
ותלד שרה אשת אדני בן לאדני אחרי זקנתו ויתן לו את כל אשר לו׃
.

Gen 24:36 [Masoretic]
וַתֵּלֶד שָׂרָה אֵשֶׁת אֲדֹנִי בֵן לַֽאדֹנִי אַחֲרֵי זִקְנָתָהּ וַיִּתֶּן־לֹּו אֶת־כָּל־אֲשֶׁר־לֹֽו׃

.

Gen 24:36 [Targum Onkelos]
וִילֵידַת שָׂרָה אִיתַּת רִבּוּנִי בַּר לְרִבּוּנִי בָּתַר דְּסֵיבַת וִיהַב לֵיהּ יַת כָּל דִּלֵיהּ׃
.

Gen 24:36 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 24:36 [Peshitta]
ܘܝܠܼܕܬ ܣܪܐ ܐܢܬܬܗ ܕܡܪܝ ܒܪܐ ܠܡܪܝ ܡܢ ܒܬܪ ܕܣܐܒܬ܂ ܘܝܗܼܒ ܠܗ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ܂
.

Gen 24:36 [Septuagint]

.

Gen 24:36 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 24:36 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.