Genesis 24:7

יהוה אלהי השמים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דבר לי ואשר נשבע לי לאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני משם׃

Gen 24:7 [Samaritan]
יהוה אלהי השמים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דבר לי ואשר נשבע לי לאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני משם׃
.

Gen 24:7 [Masoretic]
יְהוָה ׀ אֱלֹהֵי הַשָּׁמַיִם אֲשֶׁר לְקָחַנִי מִבֵּית אָבִי וּמֵאֶרֶץ מֹֽולַדְתִּי וַאֲשֶׁר דִּבֶּר־לִי וַאֲשֶׁר נִֽשְׁבַּֽע־לִי לֵאמֹר לְזַרְעֲךָ אֶתֵּן אֶת־הָאָרֶץ הַזֹּאת הוּא יִשְׁלַח מַלְאָכֹו לְפָנֶיךָ וְלָקַחְתָּ אִשָּׁה לִבְנִי מִשָּֽׁם׃

.

Gen 24:7 [Targum Onkelos]
יְיָ אֵלָהָא דִשְׁמַיָא דְּדַבְּרַנִי מִבֵּית אַבָּא וּמֵאַרַע יַלָּדוּתִי וּדְמַלֵּיל לִי וּדְקַיֵים לִי לְמֵימַר לִבְנָךְ אִתֵּן יַת אַרְעָא הָדָא הוּא יִשְׁלַח מַלְאֲכֵיהּ קֳדָמָךְ וְתִסַּב אִתְּתָא לִבְרִי מִתַּמָּן׃
.

Gen 24:7 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 24:7 [Peshitta]
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܫܡܝܐ ܕܕܒܪܢܝ ܡܢ ܬܡܢ ܡܢ ܒܝܬ ܐܒܝ܂ ܘܡܢ ܐܪܥܐ ܕܬ̈ܘܠܕܬܝ܂ ܘܕܐܡܼܪ ܠܝ ܘܕܐܩܝܡ ܠܝ ܕܠܙܪܥܟ ܐܬܠܝܗܿ ܐܪܥܐ ܗܕܐ܂ ܗܼܘ ܢܫܕܪ ܡܠܐܟܗ ܩܕܡܝܟ܂ ܘܬܣܒ ܐܢܬܬܐ ܠܒܪܝ ܡܢ ܬܡܢ܂
.

Gen 24:7 [Septuagint]

.

Gen 24:7 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 24:7 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.