Genesis 14:10

ועמק השדים בארת בארת חמר וינסו מלך סדם ועמרה ויפלו שמה והנשארים הרה נסו׃

Gen 14:10 [Samaritan]
ועמק השדים בארות בארות חמר וינסו מלך סדם ומלך עמרה ויפלו שם והנשארים ההרה נסו׃
.

Gen 14:10 [Masoretic]
וְעֵמֶק הַשִׂדִּים בֶּֽאֱרֹת בֶּאֱרֹת חֵמָר וַיָּנֻסוּ מֶֽלֶךְ־סְדֹם וַעֲמֹרָה וַיִּפְּלוּ־שָׁמָּה וְהַנִּשְׁאָרִים הֶרָה נָּֽסוּ׃

.

Gen 14:10 [Targum Onkelos]
וּמֵישַׁר חַקְלַיָא בֵּירִין מַסְקַן חֵימָרָא וְעָרָקוּ מַלְכָּא דִּסְדֹם וַעֲמֹרָה וּנְפָלוּ תַמָּן וּדְאִישְׁתְּאַרוּ לְטוּרָא עֲרָקוּ׃
.

Gen 14:10 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 14:10 [Peshitta]
ܘܥܘܡܩܐ ܕܣܕܘ̈ܡܝܐ ܒܪ̈ܐ ܒܪ̈ܐ ܕܩܝܪܐ܂ ܘܥܪܼܩ ܡܿܠܟܐ ܕܣܕܘܡ܂ ܘܡܿܠܟܐ ܕܥܡܘܪܐ܂ ܘܢܦܠܘ ܬܡܢ܂ ܘܕܐܫܬܚܪܘ ܠܛܘܪܐ ܥܪܩܘ܂
.

Gen 14:10 [Septuagint]

.

Gen 14:10 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 14:10 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.