Genesis 14:17

ויצא מלך סדם לקראתו אחרי שובו מהכות את כדר לעמר ואת המלכים אשר אתו אל עמק שוה הוא עמק המלך׃

Gen 14:17 [Samaritan]
ויצא מלך סדם לקראתו אחרי שובו מהכות את כדר לעמר ואת המלכים אשר אתו אל עמק השוה הוא עמק המלך׃
.

Gen 14:17 [Masoretic]
וַיֵּצֵא מֶֽלֶךְ־סְדֹם לִקְרָאתֹו אַחֲרֵי שׁוּבֹו מֵֽהַכֹּות אֶת־כְּדָר־לָעֹמֶר וְאֶת־הַמְּלָכִים אֲשֶׁר אִתֹּו אֶל־עֵמֶק שָׁוֵה הוּא עֵמֶק הַמֶּֽלֶךְ׃

.

Gen 14:17 [Targum Onkelos]
וּנְפַק מַלְכָּא דִּסְדוֹם לְקַדָמוּתֵיהּ בָּתַר דְּתַב מִלְּמִימְחֵי יַת כְּדָרְ־לָעֹמֶר וְיַת מַלְכַיָא דְעִימֵּיהּ לְמֵישַׁר מְפַנָּא הוּא בֵּית רֵיסָא דְּמַלְכָּא׃
.

Gen 14:17 [Samaritan Targum]
:
.

Gen 14:17 [Peshitta]
ܘܢܦܼܩ ܡܿܠܟܐ ܕܣܕܘܡ ܠܐܘܪܥܗ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܦܼܟ܂ ܟܕ ܚܼܪܒ ܠܟܪܕܠܥܡܪ ܘܠܡ̈ܠܟܐ ܕܥܡܗ܂ ܒܥܘܡܩܐ ܕܫܘܐ܂ ܗܼܘ ܥܘܡܩܐ ܕܡ̈ܠܟܐ܂
.

Gen 14:17 [Septuagint]

.

Gen 14:17 [Old Latin (Vetus Latina)]
.
.

Gen 14:17 [Vulgate]

.

This entry was posted in Genesis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.